Specijalizirani edukacijski programi

Edukacijski tim posjeduje razvijen paket raznovrsnih edukacijskih programa metodološki i sadržajno prilagođenih potrebama različitih ciljanih grupa.

U partnerstvu i na poziv institucija u lancu sistema zaštite edukacijama uposlenih odgovaramo na potrebe jačanja kapaciteta institucionalnog odgovora na problem nasilja nad ženama.

Edukacije su namijenjene subjektima zaštite kao što su: sudije i tužioci, policijski službenici/ce, uposleni u centrima za socijalni rad, zdravstveni radnici i sl.

Ekspertizu edukacijskog tima usmjeravamo ka iskorjenjivanju predrasuda i stereotipa u primjeni zakona i javnih politika utemeljenu na principima ljudskih prava i rodne jednakopravnosti.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)