Modeli vaninstitucionalne podrške

Naše reference i bogato iskustvo potakli su stručnu i laičku javnost da utiče na našu odluku da transferom znanja i vještina jačamo kapacitete NVO i pojedinki u lokalnim zajednicama.

Uloga koju smo preuzele formiranjem prve usko profilirane mreže pomagačica 4P u lokalnim zajednicama, pozicionirala nas je kao vodeću organizaciju za urgentnu pomoć ženama žrtvama nasilja u kriznim situacijama.

Razvile smo novi resurs za sve subjekte u sistemu zaštite, koji je jedinstven ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji Zapadnog Balkana, ali i šire.

Kao resursna organizacija za pomagačice u lokalnim zajednicama i institucije u sistemu zaštite ključan smo akter u stvaranju održivog modela vaninstitucionalne podrške i pristupa pravima i uslugama za žene iz najranjivijih zajednica i sredina.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)