Analitički izvještaj sa zaključcima za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema (2013)

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) je tokom 2011. godine uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju bio dio projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Centar je implementirao projekat „Homogenizacija aktera u zajednici za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema“.
Praćene su krivične istrage uvidom u arhivirane predmete za krivična djela Ubistvo, Silovanje, Bludne radnje i Nasilje u porodici za period od 2005. do 2012. godine. Na osnovu analize podataka dobijenih praćenjem krivičnih istraga izrađen je Analitički izvještaj sa zaključcima za postizanje djelotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg tužilačkog sistema čiji sažetak možete pogledati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)