Izučavanje pitanja rodne ravnopravnosti u formalnom obrazovanju na pravnim fakultetima u BiH (2013)

U cilju dobijanja preciznijih pokazatelja o trenutnom stanju izučavanja pitanja rodne ravnopravnosti u formalnom obrazovanju na pravnim fakultetima u BiH, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica je u okviru projekta „Promocija rodne jednakosti za razvoj demokratskog društva“ sproveo istraživanje na pet pravnih fakulteta. Uzorak je činilo 220 studenata i studentica četvrte i treće godine.
Skoro 30% nije znalo da pojmovi ROD i SPOL ne označavaju isto. 51,36% ispitanika/ca je mišljenja da su djevojke i žene same krive zbog seksualnog nasilja koje doživljavaju. Više od trećine ispitanika/ca nije znalo nabrojati zakone kojima je u BiH zabranjena diskriminacija po osnovu spola. Trećina ispitanika/ca ili 33,18% nije znalo da je nasilje u porodici kažnjivo i onda kada nisu nastupile teže tjelesne ili duševne posljedice. Publikaciju možete pogledati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal