Razmatranje uloge civilnog društva u procesu pristupanja EU

Predstavnice Centra za pravnu pomoć ženama danas su uzele učešće u diskusiji na temu “Uloga civilnog društva u procesu pristupanja EU”. Ovaj događaj ujedno je bio prilika i za prezentaciju publikacije organizatora sarajevske organizacije Prava za sve iz Sarajeva, pod nazivom “Vodič kroz labirint Evropske unije – kako zagovarati?

Support