Radionica na temu upoznavanja sa pravima civilnih žrtava rata

U općini Doboj-jug Centar za pravnu pomoć ženama organizovao je informativno-pravnu i edukativnu radionicu u kojoj su učešće uzeli članovi/članice Saveza civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona. Fokus radionice bio je na upoznavanju sa mogućnostima ostvarivanja statusa civilne žrtve rata i prava koja se izvode iz statusa, kao i sa drugim pravima iz okvira Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom F BiH.

Ova aktivnost omogućena je uz podršku UNDP BiH.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal