Zajedno sa sudijama i tužiocima za bolji pristup pravdi za žene žrtve nasilja

Kako društveni okviri utiču na predrasude i stereotipe, i u konačnici na donošenje odluka u predmetima rodno zasnovanog nasilja bila je tema seminara za sudije i tužioce koji je održan od 18.05.-20.05.2022.
„…Metodologijom, odnosno organizacijom seminara naveli ste nas da razmišljamo. Iako sam često na seminarima od kojih sam mnogo očekivao pa se razočarao, od ovog seminara nisam imao velika očekivanja ali izlazim sa zaista pozitivnim iskustvima…“ – izjava jednog od učesnika.
Zahvaljujemo se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BIH i Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH na uspješnoj saradnji, kao i Kvinna till Kvinna na podršci u realizaciji ovog seminara.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)