Together with judges and prosecutors for better access to justice for women victims of violence

How social frameworks affect prejudices and stereotypes, and ultimately decision-making in cases of gender-based violence, was the topic of a seminar for judges and prosecutors held from 18.05.-20.05.2022.
“… With the methodology, that is, the organization of the seminar, you made us think. Although I often attend seminars from which I expected a lot and was disappointed, I did not have high expectations from this seminar, but I come out with really positive experiences … “- said one of the participants.
We thank the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH and Center for Education of Judges and Prosecutors of FBiH for successful cooperation, as well as Kvinna till Kvinna for support in the realization of this seminar.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja