Opredijeljeni na jačanje institucionalnog mehanizma za suzbijanje trogovine ljudima

U petak 24.06.2022. godine u  Bihaću je održan vrlo konstruktivan sastanak sa članovima/cama monitoring tima za suzbijanje trgovine ljudima sa područja Unsko-sanskog kantona. Razmijenili smo dobre prakse postupanja u radu na predmetima trgovine ljudima, te su definisani prijedlozi za ujednačavanje praksi koji mogu doprinijeti efikasnoj zaštiti žrtava i adekvatnijem kažnjavanju počinilaca.
Aktivnost se provodi pod okriljem Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire a u okviru projekta Centra ženskih prava iz Zenice pod nazivom „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“.
#USAinBiH #USAmbBiH #USAIDINSPIRE Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire #USAID #bosniaandherzegovina

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)