Da li ste ikada bili u Maloj Daljegošti?

Mala Daljegošta selo koje se nalazi na prostoru opštine Srebrenica. Da biste tamo stigli morate da imate čvrstu namjeru.
Tako smo i mi imajući čvrstu namjeru da se upoznamo sa tim kako žive stanovnici ovog sela stigli u Malu Daljegoštu 28.03.2024.godine. Iako je vrijeme Ramazana rado su nas dočekali i sa nama pričali o problemima sa kojima se suočavaju.
Mala Daljegošta se nalazi u Mjesnoj zajednici Kostolomci koja je prije 90-tih godina prošlog vijeka brojala oko 3400 stanovnika.
Danas u ovoj mjesnoj zajednici živi oko 75 stanovnika od čega je 20 povratnika Bošnjačke nacionalnosti. U selu Mala Daljegošti samo dvoje djece školskog uzrasta. Ovi vrijedni i radni ljudi ističu da im je najteže zimi kada skromna putna infrastruktura dodatno otežava njihov život.
Kao najveće problem ističu upravo činjenicu da je put do sela loš i često neprohodan, kao i udaljenost od zdravstvenih institucija i škola. To je uticalo i na odliv mladih i problem u angažovanju radne snage u poljoprivredi.
Pozvali smo ih da u narednom periodu iskoriste naše prisustvo da bi zajednički radili na tome se njihov glas čuje. Takođe smo i prezentovali i uslugu besplatne pravne i psihološke pomoći koju smo uspostavili u prethodnom periodu.
Info sesiju smo u okviru „Podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi i institucionalnim uslugama“ organizovali u saradnji sa partnerskom organizacijom Udruženje žena povratnica “Podrinjka”.
Ovu aktivnost omogućava regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)