Ulična akcija povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe za ukidanje ropstva

Jedan od datuma koji se obilježavaju u okviru Globalne kampanje 16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama je i Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva.

Jedanaest NVO iz cijele BiH koje čine Mrežu bh. organizacija za borbu protiv trgovine ljudima – RING -, danas su organizovale ulične akcije kako bi upozorile javnost na problem trgovine ljudima.

U Zenici akciju su realizovale Centar za pravnu pomoć ženama i Infoteka Zenica.

Trgovina ljudima je trgovina ljudskim bićima u svrhu eksploatacije na različite načine – radi seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada, lažnog usvojenja, prisilnog braka, prisilnog prosjačenja, primoravanja na vršenje kriminalnih radnji, trgovine organima..

Pročitajte i razmjenite informativni letak! Informišite se i upoznajte i druge!

Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva, 2. decembar, podsjeća na dan usvajanja UN Konvencije za suzbijanje trgovine ljudima i iskorištavanja prostitucije drugih (Rezolucija 317 (IV) od 2. decembra 1949. godine). Rezolucijom 57/195 od 18. decembra 2002. godine, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je proglasila 2004. godinu Međunarodnom godinom obilježavanja borbe protiv ropstva i za njegovo ukidanje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)