Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodno zasnovanog nasilja u BiH”

Kvinna till Kvinna Fondacija 18. juna 2021. godine organizovala je digitalnu konferenciju  „Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodno zasnovanog nasilja u BiH“ u partnerstvu sa Centrom ženskih prava – Zenica, Fondacijom Udružene žene – Banja Luka, Fondacijom Lara – Bijeljina i Trial International – Sarajevo.

Bilo je zadovoljstvo predstavljati postignuća Centra ženskih prava zajedno sa izuzetnim predstavnicama Fondacija Udruzene žene, Trial International, Fondacijom Lara Bijeljina.

Ova interaktivna konferencija će, između ostalog, istakla ulogu i postignuća ženskih organizacija civilnog društva u proteklih nekoliko godina u praćenju i jačanju institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje, uključujući i seksualno nasilje tokom rata, u Bosni i Hercegovini ostvarene tokom protekle 3,5 godine. Inspirativna videa svake od organizacija možete pogledati klikom na organizaciju.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)