Održana stručna rasprava povodom prvog slučaja ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete u okrviru krivičnog postupka za žrtvu trgovine ljudima

Danas je u Sarajevu održana javna prezentacija i okrugli sto na temu jedinog slučaja ostvarivanja naknade nematerijalne štete dosuđene u okviru krivičnog postupka za žrtvu trgovine ljudima.
Prepoznavanje problema, uvezivanje aktera u sistemu zaštite, zajednička saradnja i naša pravna asistencija bili su ključ da žrtva trgovine ostvari ovo pravo. Ovaj slučaj otvara put za promjenu pristupa i sudske prakse kako bi preživjele ostvarile ono sto podrazumjeva “Pristup pravdi”.
Organizovanje ove stručne rasprave podržano je od strane Trag fondacija kroz Mrezu ring.ba

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)