Održana stručna rasprava povodom prvog slučaja ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete u okrviru krivičnog postupka za žrtvu trgovine ljudima

Danas je u Sarajevu održana javna prezentacija i okrugli sto na temu jedinog slučaja ostvarivanja naknade nematerijalne štete dosuđene u okviru krivičnog postupka za žrtvu trgovine ljudima.
Prepoznavanje problema, uvezivanje aktera u sistemu zaštite, zajednička saradnja i naša pravna asistencija bili su ključ da žrtva trgovine ostvari ovo pravo. Ovaj slučaj otvara put za promjenu pristupa i sudske prakse kako bi preživjele ostvarile ono sto podrazumjeva “Pristup pravdi”.
Organizovanje ove stručne rasprave podržano je od strane Trag fondacija kroz Mrezu ring.ba

Support