Zbirka eseja (2014)

„Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“ je jedinstven sistem učenja na daljinu koji je u periodu septembar 2013 – juli 2014 realizovao Centar za pravnu pomoć ženama Zenica.

Esejodabrani za ovu publikaciju rezultat su usvojenih znanja i stavova učesnika/ca programa iz oblasti nasilja nad ženama, rodne/spolne ravnopravnosti spolova i ljudskih prava uopšte. Eseji predstavljaju dio njihovih promišljanja o vrlo aktuelnim temama, i nadamo se da će ta promišljanja upotrijebiti zalažući se u stalnoj borbi za postizanje rodne i spolne ravnopravnosti i nediskriminacije u Bosni i Hercegovini.
U programu je učestvovalo 50 polaznika/ca iz cijele Bosne i Hercegovine iz institucija zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal