Zbirka eseja (2014)

„Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“ je jedinstven sistem učenja na daljinu koji je u periodu septembar 2013 – juli 2014 realizovao Centar za pravnu pomoć ženama Zenica.

Esejodabrani za ovu publikaciju rezultat su usvojenih znanja i stavova učesnika/ca programa iz oblasti nasilja nad ženama, rodne/spolne ravnopravnosti spolova i ljudskih prava uopšte. Eseji predstavljaju dio njihovih promišljanja o vrlo aktuelnim temama, i nadamo se da će ta promišljanja upotrijebiti zalažući se u stalnoj borbi za postizanje rodne i spolne ravnopravnosti i nediskriminacije u Bosni i Hercegovini.
U programu je učestvovalo 50 polaznika/ca iz cijele Bosne i Hercegovine iz institucija zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)