Stop nasilju nad ženama putem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija

Projektom „Iskorak prema poboljšanoj zaštiti od nasilja“ nastojale smo približiti ženama i djevojkama često teško razumljivo tumačenje prava, pružiti pravno savjetovanje, unaprijediti pravne mogućnosti zaštite od nasilja i napraviti prvi korak za sankcionisanje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja. Ova publikacija sadrži prikaz realizovanih aktivnosti uz navođenje zaključaka i preporuka radne grupe za djelovanje u pravcu prevencije i suzbijanja IKT nasilja.

Ukoliko želite cijeli primjerak publikacije javite nam se putem email-a: czppzz@gmail.com

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)