Mladi žele da se suprostave rodnim predrasudama

Danas se družimo sa učenicama i učenicama osmih i devetih razreda Osnovne škole “9. Septembar” iz Medakova… Imamo dosta za razgovarati o rodnim ulogama, propitivanju i suprostavljanju predrasudama i stereotipima, prevenciji nasilja, naučiti i podijeliti…

#humanrightsrule#womenshumanrightsruleevenmore #rusimopredrasude#njegujemotoleranciju #postujemorazlicitosti #suprostavljamosenasilju#stopnasilju

 

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)