Besplatna pravna pomoć je potrebna!

U periodu od 20 mjeseci (01/01/2013 – 31.08.2014.) 2168 žena je direktno dobilo besplatnu pravnu pomoć, ostvarila pravo na pristup pravdi, i informisale se o svojim pravima. Klijentice su najčešće tražile pomoć iz oblasti porodičnog prava, i to njih 1486.Od ukupnog broja, 314 klijentica zatražilo je zaštitu i/ili ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite. Čak 80% od sveukupnog broja klijentica je u svom životu doživjela neki vid nasilja, a 1201 je doživjela nasilje putem modernih tehnologija. Pročitajte više.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)