Unaprijeđenje položaja žrtava trgovine ljudima u pravnom i institucionalnom sistemu

Iako su nam uslovi rada otežni, veliki broj predstavnika/ca svih institucija u lancu zaštite se odazvao učešću na našem seminaru, gdje smo razgovarali o unaprijeđenju položaja žrtava trgovine ljudima u pravnom i institucionalnom sistemu. Tokom 16. i 18. juna održana su dva seminara sa predstavnicima servisnih institucija iz Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim putem se zahvaljujemo svim učesnicima/cama: policajcima/kama, zdravstvenim radnicima/cam, zaposlenicima/cama iz centara za socijalni rad ZDK.
Razmjenjivanjem mišljenja i iskustava ovaj seminar su učinili uspješnim.

Aktivnost podržana iz sredstava FIGAP II programa i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal