Unaprijeđenje položaja žrtava trgovine ljudima u pravnom i institucionalnom sistemu

Iako su nam uslovi rada otežni, veliki broj predstavnika/ca svih institucija u lancu zaštite se odazvao učešću na našem seminaru, gdje smo razgovarali o unaprijeđenju položaja žrtava trgovine ljudima u pravnom i institucionalnom sistemu. Tokom 16. i 18. juna održana su dva seminara sa predstavnicima servisnih institucija iz Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim putem se zahvaljujemo svim učesnicima/cama: policajcima/kama, zdravstvenim radnicima/cam, zaposlenicima/cama iz centara za socijalni rad ZDK.
Razmjenjivanjem mišljenja i iskustava ovaj seminar su učinili uspješnim.

Aktivnost podržana iz sredstava FIGAP II programa i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)