Centar ženskih prava omogućio je besplatnu telefonsku liniju za pravnu i psihološku podršku koja je dostupna za žene preživjele nasilje i one koje žive u riziku od nasilja.

BESPLATNI BROJ TELEFONA dostupan je svaki dan u vremenskom periodu od 08:00 – 24:00 sata.

Obratiti se mogu sve žene koje žive u stanju socijalne potrebe, žene sa invaliditetom, civilne žrtve rata, nezaposlene, žene koje žive same sa dvoje, troje ili više maloljetne djece, žene starije dobi, žene na selu…

Za pravnu pomoć i podršku na raspolaganju je deset stručno osposobljenih žena koje imaju dugogoodišnje iskustvo u radu sa ženama i drugim grupama.

Dodatnu podršku pružaju i dvije psihoterapeutkinje.

Osim besplatne telefonske linije na raspolaganju su još dva aktuelna broja Centra ženskih prava:

  • Fiksni telefon 032 / 402 – 049
  • Mobitel: 060 / 3111 – 922 – osim direktnog poziva možete nas kontaktirati putem Viber ili Messenger aplikacije
  • te LINK za pravnu pomoć – klikom na link dobit ćete više uputa za korištenje.

Besplatnu telefonsku liniju obezbijedila je Gradska uprava Grada Zenice.

Vaš Tim Centra ženskih prava

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)