Novine/ideje u primjeni izricanja uslovnih osuda u prekršajnom postupku

U namjeri pružanja doprinosa sveukupnim naporima za osiguranje funkcionalnijeg sistema zaštite žena od nasilja, organizovale smo konsultativnu sesiju pod nazivom “Novine/ideje u primjeni izricanja uslovnih osuda u prekršajnom postupku – aktivna uloga suda u izricanju uslovnih osuda, prevencija i edukacija kroz uslovne osude”.

Diskusija, razmjena iskustava i ekspertize sa sudijama/sutkinjama praktičarima sa opsežnim iskustvom u ovoj oblasti vođena je u okvirima Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o prekršajima, a sve u cilju poboljšanja položaja žena žrtava nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)