Diskriminacija po osnovu spola na konkursima za pripravnički staž

Pitanje:
Nedavno sam konkurisala za pripravnički staž u jednoj firmi. U pitanju je konkurs koji finansijski podržava općina. Kasnije mi je poslodavac rekao da hoće da zaposli „jednog momka“ da za njega obavlja posao i da neće ženu. Pozicija posla na koji sam konkurisala je diplomirani ekonomista. Iako sam na konkursu u općini prošla, izgleda da će mi propasti pripravnički staž, jer poslodavac želi isključivo muškarca. Kakva su moja prava?

Odgovor:
U Vašem slučaju može se govoriti o diskriminaciji samo ukoliko je primljeni muški kandidat svojom biografijom, u odnosu na Vas, lošije ispunjavao uslove koje je tražio poslodavac. Ovo se odnosi na kvalifikacije u smislu formalnog obrazovanja i posjedovanja određenih vještina i znanja.

Nakon što budete obaviješteni, ili saznate da niste primljeni po osnovu konkursa za pripravnika/cu, možete uputiti žalbu firmi koja je raspisala konkurs, u kojoj ćete zatražiti pojašnjenje na temelju kojih kriterija je primljena druga osoba. Na taj način ćemo dobiti više podataka da li je u pitanju diskriminacija po osnovu spola, ili jednostavno ta druga osoba ima bolje kvalifikacije. Ukoliko se pak utvrdi da Vi imate bolje kvalifikacije, obratite nam se u kancelariju Centra radi detaljnijih konsultujema i poduzmemo dalje korake. Prvo bismo poslali dopis konkretnoj firmi i skrenuti pažnju na eventualnu diskriminatorsku praksu, što ujedno može poslužiti i kao opomena pred tužbu.

Osnovno zakonsko uporište
– Član 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)