Kako do besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije

Centar za pravnu pomoć ženama započeo je niz aktivnosti u cilju promocije besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije. Do sada je održano niz sastanaka sa lokalnim udruženjima i predstavnicima/cama institucija u Kreševu, Kiseljaku i Travniku, dok je za javnost sa područja općine Jajce danas organizovana ulična akcija kao i gostovanje u radio emisiji.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal