U Bugojnu održana promocija besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije

Uličnom akcijom i gostovanjem u TV i radio emisiji javnost sa područja općine Bugojno informisale smo o mogućnosti ostvarivanja besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije koju nudi mobilni tim Centra za pravnu pomoć ženama. Besplatna pravna pomoć dostupna je i drugim osjetljivim grupama. Razgovarale smo i sa predstavnicama/cima institucija kao i sa lokalnim udruženjim gluhih i nagluhih osoba. Termine posjeta mobilnog tima za pružanje besplatne pravne pomoći pogledajte ovdje.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal