VII Međukantonalni forum protiv diskriminacije

U organizaciji Misije OSCE BiH danas je u Zenici održan VII Međukantonalni forum protiv diskrminacije. Forum je okupio predstavnike/ce nevladinih organizacija iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona na kojem se, pored razmjene iskustava, utvrđuju i najčešći slučajevi diskriminacije. Tim povodom predstavnica Centra za pravnu pomoć ženama prezentirala je dosadašnja iskustva i trenutne aktivnosti koje provodimo u cilju obezbjeđivanja pristupa pravdi žrtvama diskriminacije. Informacije o događaju možete poslušati i putem linka, a izjava predstavnice Centra može se poslušati od 29 min. snimka. Kroz rad Foruma dao se doprinos izradi državne Strategije za borbu protiv diskriminacije i Strategije za zaštitu i promociju ljudskih prava.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)