Saradnja na realizaciji obuka za uposlenike/ce Kantonalnog suda u Zenici na temu “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”

Na poziv i u saradnji sa Kantonalnim sudom u Zenici u periodu 09.-10. maj 2023. godine organizovale smo obuku za osoblje Suda. Ponosne smo i sretne na odlučnost i posvećenost rukovodstva Kantonalnog suda u Zenici da svo osoblje suda dobije specijaliziranu edukaciju i obuku na temu “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”.
Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju Kantonalnog suda u Zenici sa kojim je u toku planiranje obuke za preostale uposlenike/ce.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)