Zaštite prava žrtava trgovine ljudima u migracionim tokovima

Radeći zajedno, jačajući sinergiju, koordinaciju možemo učiniti mnogo više u borbi protiv trgovine ljudima.
Danas se obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima – 18. oktobar, te je tim povodom održan događaj na temu “Zaštite prava žrtava trgovine ljudima u migracionim tokovima”, ukazujući da je trgovina ljudima sveprisutan problem u svim svojim različitim pojavnim oblicima i da zajedno, svako iz svog ugla, treba i može dati doprinos prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima.
Bila nam je izuzetna čast i zadovoljstvo što su današnji panelisti/ce i govornici/ce bili gosp. Jasmin Bešić, direktor Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire, Ombudsmanka za ljudska prava BiH dr. Jasminka Džumhur koja je govorila o ljudskim pravima migranata, kao i Acad. prof. dr Nedžad Korajlić koji je ukazao na sigurnosne rizike trgovine ljudime u migracionim tokovima.
Koordinatorica Koordinatorica Odjela pravne pomoći i psihološke podrške Centra ženskih prava, Aida Ćosić, podcrtala je ulogu i značaj doprinosa koje nevladine organizacije sa specijaliziranim servisima podrške pružaju u odgovoru na problem trgovine ljudima u svim njegovim pojavnim oblicima i kontekstima.
Zahvaljujemo se velikom broju današnjih učesnika/ca, predstavnika i predstavnica institucija koje su dio sistema zaštite, počev od Ministarstva bezbjednosti BiH, SIPA, Agencije za poslove sa strancima, centara za socijalni rad, regionalnih monitoring koordinatora, predstavnika/ca pravosuđa iz cijele Bosne i Hercegovine. Pogledajte video sa Konferencije.
Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima – 18. oktobar obilježile smo i uličnim akcijama u Bijeljini, Bihaću i Zenici. U akcije su se uključile članice i podržavateljice Mreže 4P.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)