Konferencija WAVE Mreže

RemasterDirector_1a5c03258
Svim državama prijeko je potrebno usvajanje rodno specifičnog pristupa u otklanjanju institucionalnog nasilja nad ženama i smanjenju njegov uticaja na ženska ljudska prava širom Evrope – jedna je od prvih poruka sa 25 #WAVECONFERENCE2023
#WAVECONFERENCE2023 je prilika za razmjenu i učenje između žena, feministkinja iz različitih zemalja i različitih ekspertiza koje poručuju da se svi/e ujedinimo za promjenu – #UNITEFORCHANGE

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)