Conference Improving the Efficiency of Courts and Accountability of Judges and Prosecutors in BiH

We end the year with success and satisfaction. Seven years ago, we timidly and with a certain amount of fear presented the state of the judiciary, and now we are partners.
It was our honor to participate and to present good practices of cooperation with the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH at the final conference of the ICEA Project “Improving the Efficiency of Courts and Accountability of Judges and Prosecutors in BiH” and to be the only NGO representative at that moment.
The conference was attended by over 160 representatives of the judiciary, competent institutions of the legislative and executive authorities, international institutions / organizations.

was attended by over 160 representatives of the judiciary, competent institutions of the legislative and executive authorities, international institutions / organizations.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja