Zajednički sastanak sa predsjednicima/cama i članovima/cama radnih tijela Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine FBiH

Inicijativa Centar ženskih prava za Izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH bila je u fokusu današnje zajedničke sjednice sa 16 predstavnika/ca radnih tijela, odnosno Predsjednicima/cama i članovima/cama radnih tijela Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine:
➡️Komisija za jednakopravnost spolova
➡️Komisija za sigurnost
➡️Odbor za rad i socijalnu zaštitu
➡️Zakonodavno-pravna komisija
➡️Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Inicijativa je naišla na odobravanje i otvoren je proces za dalji dijalog kako bi prijedlozi za Izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH ušli što prije u palamentarnu proceduru.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)