Kako doći do pomagačica u zajednici?

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Mreža 4P broji 55 obučenih, osnaženih pomagačica, prisutnih u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja. Mogu im pomoći da na adekvatan način realiziraju svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaju podržano i dodatno osnaženo.

Za što brži i efikasniji pristup uslugama kreirale smo interaktivnu mapu koju možete pronaći na linku: Mreža 4P

Pristup mapi je vrlo jednostavan i prilagođen, bez obzira da li koristite mobitel ili računar. Pomagačice možete potražiti klikom na jednu od crvenih tačaka, ili pretragom naziva grada u dijelu „search“ (pretraži). To će vas odvesti na imena pomagačica koje su u tom mjestu i koje možete pozvati ili im poslati e-mail.

 

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)