Nije svako kršenje prava diskriminacija

Pitanje:
Imam 61 godinu, hronični sam plućni bolesnik i jako se teško krećem zbog prirode svoje bolesti. Već danima mi je pritisak jako visok, i kada sam pozivala službu Hitne pomoći preporučili su da se najprije obratim u svoju ambulantu porodične medicine. Moj suprug je dan prije imao termin u ambulanti i pitao je doktoricu da li je neophodno da dođem na pregled. Doktorica je rekla da što hitnije dođem i da ne trebam zakazivati termin zbog akutnosti i opasnosti mog zdravstvenog stanja. Spremila sam se i sa kćerkom otišla u ambulantu ali medicinska sestra je odbijala da me doktorica pregleda, dok sama doktorica nije znala da sam tu. Medicinska sestra mi je prijetila prstom i govorila da se sve u ambulanti snima i prisluškuje, i da ne može ona tek tako primati pacijente, zašto nisam došla ujutro u 8, da sam bezobrazna.. Na kraju je doktorica izašla i rekla da uđem na pregled. Ponašanje ove medicinske sestre bilo je krajne nekulturno, neprofesionalno, i nažalost ponavlja se svim pacijentima ove ambulante. Šta da radim, kako da se postavim?? Ne mogu trpit više, a ne znam šta da uradim. Da li je ovo diskriminacija ili sta je već?

Odgovor:
U Vašem slučaju nema indicija da se radi o diskriminaciji, jer bi u tom slučaju trebale postojati okolnosti koje sugerišu da se prema Vama drugačije ponašaju u javnoj ustanovi na osnovu nekog Vašeg ličnog svojstva, poput spola, dobi, nacionalne pripadnosti, vjerskog opredjeljenja i sl. Ipak, situacija koju ste opisali dovodi u pitanje stručnost i profesionalnost konkretnog člana osoblja ambulante porodične medicine.

Zbog toga, ukoliko smatrate da Vam je neopravdano uskraćeno pružanje zdravstvene usluge ili ta usluga nije pružena na odgovarajući i kvalitetan način, imate mogućnost podnošenja prijave kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, adresa: Kučukovići 2, tel: 032 460 800 | 460 801, kao i obraćanje Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, na adresi Bulevar Kralja Tvrtka I ili putem telefona na broj 032 460 830 | 460 831, kao i putem e-mail adrese: min.zdravstvo@zdk.ba. Obraćanje Ministarstvu je poželjno, kako biste skratili put i eventualno preusmjeravanje ukoliko biste podnijeli žalbu nižim administrativnim jedinicama.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)