Fact Sheet – Analiza krivičnih predmeta trgovine ljudima u BiH

Fact Sheet pred Vama nudi pregled najznačajnijih nalaza predstavljenih u Analizi praćenja krivičnih predmeta u oblasti trgovine ljudima u BiH  koja je nastala je kao dio aktivnosti u okviru projekta Balkan act Now (BAN – faza III) sprovođenjem akcije pod nazivom „Kroz lavirint institucionalne zaštite, do ostvarenja prava žrtava trgovine ljudima“.

Podaci dobijeni prikupljanjem i analizom presuda za krivična djela trgovine ljudima usmjereni su na poboljšanje zakonodavnog okvira u procesuiranju i suzbijanju djela trgovine ljudima, ali i za razvijanje novih javnih politika orijentiranih ka unaprjeđenju institucionalnog odgovora za stvaranje funkcionalnijeg i efikasnijeg modela zaštite žrtava trgovine ljudima.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)