Analiza praćenja krivičnih predmeta u oblasti trgovine ljudima u BiH

Analiza praćenja krivičnih predmeta u oblasti trgovine ljudima u BiH  nastala je kao dio aktivnosti u okviru projekta Balkan act Now (BAN – faza III) sprovođenjem akcije pod nazivom „Kroz lavirint institucionalne zaštite, do ostvarenja prava žrtava trgovine ljudima“.

Podaci dobijeni prikupljanjem i analizom presuda za krivična djela trgovine ljudima usmjereni su na poboljšanje zakonodavnog okvira u procesuiranjui suzbijanju djela trgovine ljudima, ali i za razvijanje novih javnih politika orijentiranih ka unaprjeđenju institucionalnog odgovora za stvaranje funkcionalnijeg i efikasnijeg modela zaštite žrtava trgovine ljudima.

Analiza je fokusirana na materijalno pravne aspekte (pravnu kvalifikaciju, kaznenu politiku, primjenu olakšavajućih i otežavajućih okolnosti) kao i procesnopravne aspekte (položaj oštećenih, ostvarivanje naknade štete putem imovinskopravnih zahtjeva).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal