Visit of the Ambassador of the Kingdom of Sweden

Center of Legal Assistance for Women today was honored to host the Ambassador of the Kingdom of Sweden, H.E. Anders Hagelberg, and Aiša Bijedić, Embassy staff at the Department for Development Cooperation, Environment and Climate Change.

On that occasion, Ambassador Hagelberg was met with the current program activities of the Center, the position and status of women in access to justice, as well as plans for the future. Ambassador Hagelberg emphasized that the primary focus of the cooperation and program of Sweden in BiH was precisely on human rights and gender equality and offered his assistance and support in further work.

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja