Campaign “Wireless – Invisible and Painful”

The campaign “Wireless – Invisible and Painful” aims to introduce the public about the problem and the seriousness of the consequences of violence against women and children by usage of Internet and mobile telephony (information communication technologies or ICTs). On the occasion of the Campaign presentation, Center organized a meeting with NGOs from 13 cities from Federation of BiH, which will, through the organization of various activities in their local communities, encourage the creation of a critical mass of supporters for adoption of amendments/supplements to the criminal legislation

This Campaign Iis a part of a wider advocacy process in which the first meeting of the Expert Working Group was prepared at the same time, which is preparing the text of the Draft of Amendments and Supplements to the Criminal Code as a prerequisite for sanctioning the perpetrators of ICT violence.

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja