Proglašeni pobjednici takmičenja “Prevencija nasilja među spolovima”

Tokom mjeseca marta 2017. godine pokrenule smo inicijativu i razvile takmičarski pogram među učenicima 8 osnovnih škola u Zenici na temu „Prevencija nasilja među spolovima“. Ideja nam je bila da potaknemo mlade da razmišljaju o nasilju kao neprihvatljivom obliku ponašanja u bilo kom međuljudskom odnosu.

U takmičenju su učestvovale osnovne škole: „Meša Selimović“, „Edhem Mulabdić“, Enver Čolaković“, „Miroslav Krleža“, „Hasan Kikić“, „Aleksa Šantić“, „Alija Nametak“ i „Mak Dizdar“. Na našu adresu stiglo je 1064 rada od kojih je podijeljeno ukupno 70 nagrada. Nagradni fond činili su: laptop, tableti, slušalice i punjači za mobitele.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)