Razmjena informacija i iskustava za bolji odgovor na trgovinu ljudima

Kada govorimo o oblicima podrške za žrtve trgovine ljudima značajno je naglasiti servis specijalizirane pravne pomoći i zastupanja Centra ženskih prava.
Tim povodom smo danas bile u Doboju gdje smo razmijenile vrlo korisne informacije i praksu sa članovima/cama Regionalnih monitoring timova za subijanje trgovine ljudima sa područja Bijeljine, Doboja i Prijedora.
Aktivnost se provodi pod okriljem Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE USAID Bosnia and Herzegovina, a u okviru projekta Centra ženskih prava iz Zenice pod nazivom „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)