Kvinna till Kvinna and the Center of Women’s Rights presenting: Aida Ćosić, women’s human rights defender

The Kvinna till Kvinna Foundation is one of the few that has supported the work of the Center of Women’s Rights from the very beginning.

We had the honor and pleasure to look back at our work through their prism and present our members, defenders of women’s human rights, first line responders.

“There is no money in the world that can replace the feeling of being able to use my knowledge and ability to help people.”

The whole article can be accessed HERE.

Thank you Kvinna till Kvinna for your support and trust!

Photo: Imrana Kapetanović

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja