Podrška Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK

Ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica Zeničko-dobojskog kantona uručilo je danas, 14.09.2022. godine, odluke o sufinansiranju projekata predstavnicima javnih ustanova, humantiranih i nevladinih organizacija za njihov rad i realizaciju projekata iz oblasti socijalne zaštite. 

Presjednica Centra ženskih prava danas je učestvovala na ceremoniji dodjeljivanja odluka o oodbravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kanatonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Centar ženskih prava će u okviru dodijeljenog granta raditi na jačanju servisa i usluga podrške za žene koje trpe nasilje u porodici ili zajednici.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)