Donatori Centra ženskih prava

Donatori koji su od početka učestvovali u razvoju Centra ženskih prava:

 

 

 

 

Ostali donatori koji su podržali naš rad kroz godine:

  1. Grad Zenica
  2. Američka ambasada u BiH
  3. Ambasada Švicarske u BiH
  4. Fond otvoreno društvo BiH
  5. Institut Fond Otvoreno Društvo
  6. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
  7. Vlada Zeničko-dobojskog kantona
  8. Stiftung Shuler Helfen Leben
  9. Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
  10. CNF CEE – Kooperativna holandska fondacija za centralnu i istočnu Evropu)

 

 

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)