Leksikon o ženama koje su pomjerile granice u svojim zajednicama u Bosni i Hercegovini

Leksikon o ženama koje su pomjerile granice u svojim zajednicama u Bosni i Hercegovini * 100 žena – 100 ulica po ženama rezultat je saradnje ženske mirovne inicijative Mir sa ženskim licem i Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD). Nastao je u okviru kampanje „100 žena – 100 ulica po ženama“ koja predstavlja dio strateškog plana Inicijative Mir sa ženskim licem kojoj je,
prije svega, cilj da se kroz kulturu sjećanja u BiH vrednuje i čuva sjećanje na postignuća, iskustva i doprinos žena kroz istoriju i danas. Inicijativa je pokrenuta prije sedam godina, i od te 2013.
godine se razvila u mrežu organizacija civilnog društva i pojedinki. Inicijativa nastoji da preraste u građanski pokret koji će doprinijeti izgradnji mira u BiH i regiji.
Mir sa ženskim licem je inicijativa koja kroz aktivistički ženski pokret otvara i vodi proces suočavanja s prošlošću i njeguje kulturu sjećanja na postignuća, iskustva i stradanje žena,
stvarajući tako društvo u kojem je žena vidljiva u javnom i političkom prostoru i ravnopravno uključena u stvaranje trajnog mira.
Mir sa ženskim licem je ženska mirovna inicijativa koju čini 14 organizacija civilnog društva, koja strateški radi na omasovljavanju građanskog aktivističkog pokreta u našoj zemlji, s ciljem prihvatanja prošlosti i osiguravanja provođenja mirovnih politika u BiH zbog bolje budućnosti, koja bi trebala da bude zasnovana na vrijednostima solidarnosti, ženskog jedinstva i mirovnog djelovanja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)