Mentoring i umrežavanje za poboljšanje pristupa pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici

Danas je naša polaznica Programa obuke za pružateljice podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama imala priliku da kroz mentoring radi na usavršavanju razvijenih vještina i primjeni stečenog znanja u praksi.

Održan je sastanak sa uposlenicama JU Centar za socijalni rad Tešanj kojima je predstavljen novi model u pružanju socijalnih usluga uz podršku obučenih pružateljica podrške. Ovim sastankom postavljeni su temelji za snažnije umrežavanje sa institucijama u lancu sistema zaštite a sve u cilju olakšavanja procesa ostvarivanja prava i zaštite ranjivim kategorijama.

Mentoring i umrežavanje nastavit će se i u narednom periodu širom Bosne i Hercegovine za sve polaznice obuke.

Aktivnosti su dio projekta “Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici” koju uz podršku Evropske unije realizuju Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine.

🇪🇺Finansirano od strane Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)