Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji sa JU Centar za socijalni rad Srebrenica

U okviru projekta „Podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi i institucionalnim uslugama“ održan je sastanak sa predstavnicima JU Centra za socijalni rad Srebrenica tom prilikom je potpisan Sporazum o saradnji kojim je uređeno uspostavljanje usluge besplatne pravne i psihološke pomoći za žene i djecu.
JU Centar za socijalni rad Srebrenica je prepoznao dosadašnji rad Centra ženskih prava Zenica i partnerstvo u podršci svim ugroženim kategorijama stanovništva.
Smatraju da će besplatna pravna i pomoć koju pruža Centra ženskih prava biti značajana podrška i ovoj instituciji u obavaljanju svakodnevnih poslova i unapređenju rada.
Besplatnu pravnu i psihološku podršku će Centra ženskih prava Zenica pružati u prostorijama Centra za socijalni rad i kroz terenske posjete u udaljenim mjesnim zajednicama ove opštine.
U narednom period će novouspostavljena usluga biti promovisana kroz svakodnevni rad JU Centra za socijalni rad Srebrenica i partnerske organizacije Udruženje žena povratnica “Podrinjka” Srebrenica, kao i kroz lokalne medije.
Na ovaj način širimo našu mrežu podrške za žene i djecu čija su prava ugrožena, ali i za sve druge kojima je naša pomoć neophodna.
Ovu aktivnost omogućava regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)