Edukacija sudija i tužioca o uticaju rodnih stereotipa i predrasuda

Seminar “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi uspješno je realizovana za sudije i tužioce sa općinskih/kantonalnih sudova i tužilaštava iz 6 bh. gradova.

Sve prisutne osobe su imale zajednički stav da je postavljena metodologija kroz interakciju, diskusiju, način prezentacije imala najjači efekat, a to je držanje pažnje tokom cijelog seminara što se inače vrlo rijetko dešava. Praktičnost i stručnost, izbor tema, način i mjesto organizacije, bezbroj informacija je taķođe jedan od zaključaka grupe koje im daju vjeru da seminare ovog tipa treba nastaviti i češče održavati.

Seminar je realizovan u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)