Nasilje u virtualnom svijetu se često prenese u stvarni svijet!

U 2012 godini Centar je u radu na pružanju besplatne pravne pomoći zabilježio 202 slučaja nasilja korištenjem IT tehnologija. Nasilje putem inerneta i mobilne telefonije je doživjela više nego svaka četvrta klijentica. Nasilje je vršeno putem mobilne telefoniju (sms), i to u 144 slučaja. Uznemiravanje putem Facebook profila je prepoznalo 58 klijentica. Nakon prijetnji putem sms poruka, ili poruka putem interneta, često su zlostavljači ostvarili svoje prijetnje nakon virtualnog prostora i u fizičkom prostoru. Pročitajte više.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal