Početna

Izađite i glasajte!

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica i INFOTEKA Zenica i danas su realizovale uličnu kampanju, kao dio zajedničke kampanje Ženske mreže BiH. Izađite i glasajte! Ne...

Više...
Početna

Forum teatar

Forum teatar je stigao u Zenicu! Forum teatar je tehnika koja u sebi objedinjuje umijeće glume i ima vrlo široku primjenu u aktivističkom radu. Vrlo je popularan način...

Više...
Početna

Za MIR sa ženskim licem

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica dio je zajedničke mirovne akcije “Ženski karavan mira-Mir sa ženskim licem”. Više o održanoj akciji možete pogledati...

Više...
Početna

Ženski sud BiH

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica 06. i 07. maja 2014 godine u Jajcu i Gornjem Vakufu/Uskoplju održao je tri sastanka/radionice sa mještanima navedenih gradova. Tom...

Više...
Početna

Pravna pomoć dostupna i Online!

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta. Naša želja je da Vam, putem odgovora i analize pravnih tekstova, ukažemo na...

Više...
Početna

Za život bez nasilja!

Danas, 03.12.2013. godine održale smo Flash Mob. Danas nismo samo plesale. Ne. Činile/i smo mnogo više! Ujedinjene/i protiv nasilja nad ženama skrenule smo pozornost...

Više...
Početna

Živimo li u miru?

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica kao lokalna partnerska organizacija na projektu ”Mir sa ženskim licem-osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću“ održao je...

Više...

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)