Potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Centar ženskih prava iz Zenice zaključili su Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Ovaj Sporazum je izraz spremnosti i želje za efikasnom saradnjom, razmjenom iskustava i znanja u oblasti edukacije i naučnog istraživanja.

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)