Sistemska diskriminacija slijepih i slabovidih osoba

Pitanje: Članica sam udruženja slijepih i slabovidnih osoba i obraćamo se zbog problema sa kojima se suočavamo svakodnevno u pristupu bilo kojoj državnoj ili javnoj ustanovi, od bolnice do biblioteke. Često ovisimo od drugih osoba da nam pročitaju informaciju ili obrazac, od čega ovisi ostvarivanje nekog prava. Problemi sa knjigama za stručno usavršavanje, ili uopšte obrazovanje, su naročito izraženi. Svakako smo marginalizirani, sa ograničenim mogućnostima u kretanju, radu, uživanju različitih sadržaja, a naročito nas pogađa to što ne možemo pristupiti informacijama zahvaljujući kojima bismo možda postali aktivniji članovi ovog društva i uključeniji u brojna dešavanja. Šta se može uraditi u ovom slučaju? I u slanju ovog upita nam je pomogla volonterka Udruženja. Odgovor: U ovom slučaju postoji tzv. sistemska diskriminacija, koja nije učinjena jednim konkretnim činom, nego stalnom praksom državnih organa i ustanova koji nisu predvidjeli posebna rješenja u pristupu uslugama i informacijama za osobe sa različitim invaliditetom, uključujući tu osobe sa problemima sa vidom (slijepe i slabovidne osobe). Po uzoru na rješavanje problema u pristupu zdravstvenim ustanovama gluhim i nagluhim osobama u pojedinim kantonima, moguće je posredovati prema nadležnim ministarstvima kako bi se usvojile konkretne mjere za olakšavanje pristupa informacijama i uslugama od javnog interesa, odnosno kako bi se ukinule postojeće diskriminatorne prakse. Pored toga, poželjno je pokrenuti postupak pred Institucijom Ombudsamana i tražiti izdavanje preporuke, koja se može iskoristiti u procesu zagovaranja pred ministarstvima, sa predlaganjem konkretnih mjera, npr. prebacivanje udžbenika i drugih pisanih materijala u audio formu, pomoću posebnog softvera, što predstavlja jeftin i brz način da se informacije učine dostupnim i osobama sa problemima sa vidom. Krajnja opcija je pokretanje sudskog postupka radi utvrđivanja i eliminacije diskriminacije na osnovu invaliditeta. Može se pokrenuti pojedinačni ili kolektivni sudski postupak, a budući da se radi o sistemskoj diskriminaciji, rokovi se ne računaju, tako da nećete izgubiti pravo na tužbu protekom vremena.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)