Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije

slika diskriminacijaKa poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije je projekat koji će u sklopu programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” će omogućiti jačanje položaja žrtava diskriminacije u parničnom postupku, a koje imaju slabiji položaj u odnosu na počinitelja.
Centar za pravnu pomoć ženama od februara ove godine žrtvama diskriminacije omogućava dobijanje direktne podrške i besplatne pravne pomoći.
Žene, Romi/Romkinje, LGBT populacija, osobe pripadnici/ce drugih socijalnih i etničkih manjina, žrtve diskriminacije po bilo kom osnovu, zajedno, uz našu pravnu podršku će utjecati na smanjenje prepreka za sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije.

Promovisana Prva generacija Programa Učenja na daljinu

10551677 592272084226962 6660780634235002812 oCentar za pravnu pomoć ženama Zenica u septembru 2013 godine pokrenuo je pilot program Učenja na daljinu, pod nazivom "Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova".
Više od 10 mjeseci 50 polaznika/ca iz čitave BiH po prvi put na ovakav način je imalo priliku učiti od istaknutih bh. profesorica i profesora. Više o programu učenja na daljinu možete saznati ovdje: http://www.cenppz.org.ba/edu/.
U prvoj sedmici jula zajednički rad i učenje okrunisano je radionicom i svečanom dodjelom certifikata najboljim polaznicima/cama.

Fotogalerija.

Prezentiran izvještaj o monitoringu suđenja na 20 sudova u BiH

IMG 3625Danas, 02. jula 2014. godine, u Banja Luci je održana prezentacija izvještaja i analiza predmeta spolno i rodno zasnovanog nasilja.
Monitoring/praćenje suđenja urađen je na 20 općinskih/osnovnih i kantonalnih/okružnih sudova iz cijele Bosne i Hercegovine.
Kada se govori o praćenju suđenja u slučajevima spolnog i rodno zasnovanog nasilja ovo je prva sveobuhvatnija analiza takvog tipa pripremljena od strane domaćih nevladinih organizacija.
Nakon održane prezentacije dobile smo pohvalu i podršku predsjednica/ka sudova koje/i su izrazili zadovoljstvo do sada napravljenim koracima poduzetim u cilju obezbjeđivanja efektnije i adekvatnije zaštite žena u krivičnim postupcima.
Fotogaleriju možete pogledati ovdje.

Pravna pomoć dostupna i Online!

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta.
Naša želja je da Vam, putem odgovora i analize pravnih tekstova, ukažemo na moguće pravce djelovanja i damo osnovne smjernice i informacije u pogledu rješenja Vašeg pravnog problema.
Putem online pravne pomoći, nastojat ćemo da na što bolji i što jednostavniji način pružimo odgovore na Vaša pitanja iz oblasti porodičnog, obligacionog, radnog prava, kao i pitanja socijalne zaštite, diskriminacije po osnovu spola, nasilja u porodici.
Ove godine osim rješavanja pravnih pitanja žena sa područja BiH u fokusu su i pitanja žena koje imaju prebivalište na području Republike Srbije, Crne Gore i Kosova, a u slučaju da im je povrijeđeno, otežano ili upitno ostvarivanje određenog prava u Bosni i Hercegovini.